Tablón de anuncios

Documento Expediente Procedimiento Categoría Descripción Fecha de Publicación
Anunci aprovació subvencions en matèria d'associacions de vesins 2017 1152/2017 Convocatòria i Concessió de Subvencions per Procediment de Concurrència Competitiva Ayudas y Subvenciones Anunci aprovació de subvencions en matèria d'associacions de vesins 2017 28/08/2017
Anuncio aprobación subvenciones en materia de asociación de vecinos 2017 1152/2017 Convocatòria i Concessió de Subvencions per Procediment de Concurrència Competitiva Ayudas y Subvenciones Anuncio aprovación subvenciones en materia de asociaciones de vecinos 2017 28/08/2017
Certificació exp. 6137/2017 6137/2017 Convocatòria i Concessió de Premis i beques per Procediment de Concurrència Competitiva Ayudas y Subvenciones Proposta d'acord definitiu per la concessió de les Beques per pràctiques d'arqueologia 18/08/2017
2.7 Certificació JGL aprovació definitiva subvencions 2017 1418/2017 Convocatòria i Concessió de Subvencions per Procediment de Concurrència Competitiva Ayudas y Subvenciones Resolució definitiva subvencions en matèria de Benestar Social per l'any 2017 11/07/2017