Tablón de anuncios

Documento Expediente Procedimiento Categoría Descripción Fecha de Publicación
025 NotificabaixadefinitivaBOE Exp 220-290_2017 gener 2017_catala 6101/2017 Baixa a Instància de Part en el Padró Municipal per Inscripció Indeguda Anuncios Notificació de baixa definitiva al Padró Municipal d’Habitants per inscripció indeguda dels expedients del 220 al 290 de 2017, relatius a les sol·licituds del mes de gener de 2017. 18/08/2017
026 NotificabaixadefinitivaBOE Exp 220-290_2017 enero 2017_castellano 6101/2017 Baixa a Instància de Part en el Padró Municipal per Inscripció Indeguda Anuncios Notificació de baixa definitiva al Padró Municipal d’Habitants per inscripció indeguda dels expedients del 220 al 290 de 2017, relatius a les sol·licituds del mes de gener de 2017. 18/08/2017
027 NotificabaixadefinitivaBOE Exp 291-370_2017 febrer 2017_catala 6293/2017 Baixa a Instància de Part en el Padró Municipal per Inscripció Indeguda Anuncios Notificació de baixa definitiva al Padró Municipal d’Habitants per inscripció indeguda dels expedients del 291 al 370 de 2017, relatius a les sol·licituds del mes de febrer de 2017. 18/08/2017
028 NotificabaixadefinitivaBOE Exp 291-370_2017 febrero 2017_castellano 6293/2017 Baixa a Instància de Part en el Padró Municipal per Inscripció Indeguda Anuncios Notificació de baixa definitiva al Padró Municipal d’Habitants per inscripció indeguda dels expedients del 291 al 370 de 2017, relatius a les sol·licituds del mes de febrer de 2017. 18/08/2017
Certificació exp. 6137/2017 6137/2017 Convocatòria i Concessió de Premis i beques per Procediment de Concurrència Competitiva Ayudas y Subvenciones Proposta d'acord definitiu per la concessió de les Beques per pràctiques d'arqueologia 18/08/2017
Edicte Castellà JUAN TUR RIBAS CB 2891/2017 50- Sol·licitud de permís d'instal·lació d'activitat permanent major o innòcua/ menor amb obra major art. 38 Anuncios Informació pública de l'expedient de sol·licitud de permís d'instal·lació per a redistribució de dos locals comercials en edifici existent. Av. de Bartomeu Rosselló, núm. 16 Des del 18/8/17 fins el 31/8/17 17/08/2017
Edicte Català JUAN TUR RIBAS CB 2891/2017 50- Sol·licitud de permís d'instal·lació d'activitat permanent major o innòcua/ menor amb obra major art. 38 Anuncios Informació pública de l'expedient de sol·licitud de permís d'instal·lació per a redistribució de dos locals comercials en edifici existent. Av. de Bartomeu Rosselló, núm. 16 Des del 18/8/17 fins el 31/8/17 17/08/2017
Notificació de la proposta de resolució definitiva 2017 1960/2017 Convocatòria i Concessió de Subvencions per Procediment de Concurrència Competitiva Ayudas y Subvenciones Notificació de la Proposta Resolució definitiva spbre la concessió d'ajudes econòmiques per a l’adquisició de llibres de text i material escolar del curs escolar 2016-2017 per alumnat empadronat al municipi d'Eivissa. 17/08/2017
Ordenança Municipal de l'Informe d'avaluació d'edificis-Aprovació inicial 9034/2017 Aprovació Ordenança IEE Anuncios ESBORRANY ORDENANÇA MUNICIPAL AVALUACIÓ EDIFICIS (APROVACIO INICIAL PLE ORDINARI 03.08.2017) 17/08/2017
Ordenanza Municipal del Informe de Evaluación de Edificios del Ayuntamiento de Eivissa-Aprobación Inicial 9034/2017 Aprovació Ordenança IEE Anuncios BORRADOR ORDENANZA MUNICIPAL EVALUACIÓN EDIFICIOS (APROBACION INICIAL PLENO ORDINARIO 03.08.2017) 17/08/2017