Tablón de anuncios

Documento Expediente Procedimiento Categoría Descripción Fecha de Publicación
Anunci publicacio decret aprovacio bases i convocatòria lloc de treball responsable administratiu d'obres públiques 7427/2017 Convocatoria comissió de serveis lloc de treball responsable administratiu d'obres públiques Anuncios Anunci convocatòria comissió de serveis volunari del lloc de treball de responsable administratiu d'obres públiques. Plaç presentació instàncies del 26 de juny al 7 de juliol ambdós inclosos. 23/06/2017
acta prova practica 9412/2016 Convocatoria y Pruebas de Selección de Personal Funcionario Interino por ____________ Anuncios Acta prova pràctiva borsa auxiliars socisanitaris. Tres dies per presentación al·legacións, del 23 al 27 de juny de 2017. 22/06/2017
Anunci Diputación de León 10159/2017 Publicació d'Anuncis en el Tauler Electrònic Municipal Anuncios Anunci alienació mitjançant adjudicació directa 22/06/2017
003.17 prov inici o.e. 9.17 plaça sa riba 7 catala 9906/2017 Ordre d'Execució. Anuncios Notiicació a interessats Providencia d'inici d'ordre d'execució de reparació de façanes a la Plaça de Sa Riba núm. 7 trasera Carrer de la Mare de Deu núm, 79 20/06/2017
003.17 PROV INICI O.E. 9.17 Sa Riba 7 CASTELLA 9906/2017 Ordre d'Execució. Anuncios Notificación interesados Providencia de inicio de orden de ejecución de reparación de fachadas en Plaza de Sa Ribas nº 7 trasera Calle de la Virgen nº 79 20/06/2017
DECRET 2017-3937 [decret convocatòria venda ambulant FIGUERETES] 9656/2017 Autorització de venda a mercats ocasionals Anuncios CONVOCATÒRIA PARADES DE VENDA AMBULANT FESTES DEL BARRI DE FIGUERETES 20/06/2017
DECRET 2017-3938 [DECRET CONVOCATÒRIA ACT ITINERANTS FIGUERETES] 9657/2017 Llicència ocupació per activitat itinerant Anuncios CONVOCATÒRIA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER ACTIVITATS ITINERANTS EN MOTIU DE LES FESTES DE FIGUERETES 20/06/2017
DECRET 2017-4032 [DECRET LLISTA PROVISIONAL] 9018/2017 Mercado Artesanal de la Plaza del Parque Anuncios MERCAT DE PRODUCTORS ARTESANALS -LLISTA PROVISIONAL ADMESOS 2NA. CONVOCATÒRIA 20/06/2017
002.17 BOE venta forzosa fosc 4 Castellà 9152/2017 Venda forçosa mitjançant subhasta d'immobles Anuncios Notificació interessats venda forçosa Fosc núm, 4 19/06/2017
002.17 BOE VENTA FORZOSA FOSC 4 catala 9152/2017 Venda forçosa mitjançant subhasta d'immobles Anuncios Notificació interessats venda forçosa Fosc núm, 4 19/06/2017